ENTER PAN

Košarkaška konstrukcija spoljna “TOP”

JUS:

Z.D1.

Dimenzije:

Materijal:

Čelične cevi

Površinska obrada:

Zaštićeno sa efekt lakom

Karakteristike;

Cena 220€

Košarkaška konstrukcija za sve vrste spoljnih terena.

Možete je samostalno montirati uz naše uputstvo !

Kontaktirajte nas:

Tel/fax: 011/ 2432-219

Mob: 065/  2432-219

E-mail: office@enterpan.co.rs