ENTER PAN

Košarkaški obruč

JUS:

Z.D1.

Dimenzije: Ø 450 mm

Materijal: čelična cev Ø 22mm

Površinska obrada: Plastificiran

Karakteristike:

Cena:

· Standard                                           24,2€

· Ojačan                                               26,2€

· Zglobni sa jednom oprugom       75€

Obruč za košarku: standard, ojačan i zglobni sa jednom oprugom.

Dodatna oprema: Mrežica

Standard

Ojačan

Zglobni