ENTER PAN

Košarkaški obruč

JUS:

Z.D1.

Dimenzije: Ø 450 mm

Materijal: čelična cev Ø 22mm

Površinska obrada: Plastificiran

Karakteristike:

Cena:

· Standard                                           18€

· Ojačan                                               27€

· Zglobni sa jednom oprugom       80€

· Zglobni sa dve opruge                  85€

 

 

· Mrežica za koš                                2.5€

Obruč za košarku: standard, ojačan i zglobni sa jednom oprugom ili sa dve opruge.

Dodatna oprema: Mrežica

Standard

Zglobni

Ojačan